Prvi nastup na prostoru EU

        U Ljubljani 28. januara 2015. godine u okviru Međunarodnog sajma turizma, održano je Međunarodno takmičenje ugostiteljsko- turističkih škola.
             Na ovom takmičenju učešće je uzelo 43 škole iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ugostiteljsko- turistička škola sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji je bila jedini predstavnik škola iz Srbije.

             Takmičenje je koncipirano tako, da najpre takmičarske ekipe izrade tekst i spot na zadatu temu. Ovogodišnja tema je bila oživljavanje (animacija), bajke, mita iz kraja odakle dolazi škola.
           Sledeći duh tradicije i jedinstvenost u običajima srpskog naroda, Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji je predstavila srpsku slavu nazvavši temu “Gde je Srbin-tamo je i slava“. Grupa učenika koju je okupila mentor Natalija Zibrova Đurakić, profesor agencijskog i hotelijerskog poslovanja, je osmisla i snimila trominutni spot i napisala tekst sa svim bitnim elemetima koji predstavljaju srpsku slavu. Ova dva rada su poslata na adresu organizatora takmičenja i posle dobijenog pozitivnog odgovra ušlo se u realizaciju nastupa na samom sajmu. Šest učenika sa svojim mentorom i još dva profesora Dalibor Miodragović i Biljana Kljajić su se uputili put Ljubljane da sada svojim nastupom dočaraju sve specifičnosti srpske slave. Pripremili su štand tako da je autentičan srpskoj kući koja slavi slavu.
             Nakon svih aktivnosti tajanstveni žiri (stručnjaci koji su posećivali štand gde učenici nisu znali da su žiri) ocenili su:

-         Zlatno priznanje za najboljši promocijski spot i

-         Sredbno priznanje za sodelovanje