Raspored polaganja ispita vanrednih učenika

 

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 

Naziv ispitnog roka Termini prijave Termini polaganja Datum objavljivanja rasporeda
novembarski 30.10-04.11.2020. 14.11-31.11.2020. 07.11.2020.
januarski 11. 01-15.01.2021. 25.01-05.02.2021. 18.01.2021.
aprilski 22.03 -26.03.2021. 06.04-16.04.2020. 29.03.2021.
junski 31.05-04.06.2021. 14.06.-25.06.2020. 07.06.2021.
avgustovski 02.08.-06.08.2021. 16.08-27.08.2020. 09.08.2020.

Raspored polaganja ispita za vanredne učenike u novembarskom ispitnom roku