Vanredni učenici

VANREDNI UČENICI

 

 DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

         Svi kandidati dužni su da, uz zahtev, podnesu sledeća dokumenta:

             -          Svedočanstva o završenim razredima srednje škole

             -          Diploma o položenom završnom/maturskom ispitu

             -          Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju

             -          Izvod iz matične knjige rođenih

             -          Uverenje o državljanstvu

            -          Potvrdu o radnom iskustvu za specijalizaciju .

 

Visina školarine i drugih troškova za vanredne učenike Ugostiteljsko-turističke škole za školsku 2018/2019 god.:

Prekvalifikacija i dokvalifikacija:

 • Upisnica godine...................................................................................................................................3.300,00 din
 • Obnova godine.....................................................................................................................................1.100,00 din
 • Ispit bez pismenog.................................................................................................................................650,00 din
 • Ispit sa pismenim...................................................................................................................................750,00 din
 • Ispit sa vežbama (računarstvo i informatika,poslovna korespondencija, AHP, moduli,...).....1.000,00 din
 • Ispit iz praktične nastave................................................................................................................... 1.000,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu).................................................... 120,00 din
 • Završni ispit...........................................................................................................................................1.850,00 din
 • Maturski ispit.........................................................................................................................................2.300,00 din

 

Specijalizacija ( V stepen):

 • Upis godine.........................................................................................................................................3.300,00 din
 • Ispit bez pismenog.............................................................................................................................1.650,00 din
 • Ispit sa pismenim...............................................................................................................................1.850,00 din
 • Ispit sa vežbama (računovodstveno poslovanje, poslovna informatika).................................2.200,00 din
 • Ispit iz praktične nastave.................................................................................................................. 2.400,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu)................................................... 140,00 din
 • Specijalistički ispit..............................................................................................................................6.000,00 din

 

Broj računa za uplate: 840-1021666-39

Primalac: Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja

 


 

Informacije o ispitnim rokovima za školsku 2019/2020. god. date su u sledećoj tabeli:

    ISPITNI ROK    
DATUM PRIJAVE  DATUM POLAGANJA 
Novembarski 28.10-01.11.2019. 12.11-22.11.2019.
Januarski 08.01-10.01.2020. 20.01-31.01.2020.
Aprilski 23.03 -27.03.2020. 06.04-23.04.2020.
Junski 01.06-05.06.2020. 15.06.-26.06.2020.
Avgustovski 03.08.-07.08.2020. 17.08-28.08.2020.