GATUS 2014

U toku su prireme naših učenika za još jedno međunarodno takmičenje, naime naša škola je članica udruženja ugostiteljsko-turističkih škola Zapadnog Balkana- GATUS (članice mogu biti samo dve škole iz svake države).
Ove godine, ovo takmičenje se održava u Leskovcu. Naši učenici će nastupati u tri takmičarske discipline:
1. pripremanje tradicionalnog jela,
2. postavljanje svečanog stola za 4 osobe i 
3. izrada trodnevnog aranžmana za grupu novinara iz Velike Britanije.