Млади ослушкују – оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права

Одржан је пети дан обуке у оквиру пројекта "Млади ослушкују: оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права"

У уторак 5. марта 2024. године одржан је наставак обуке „Млади ослушкују – оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права“. Обука је одржана у медијатеци Дома ученика. Подсетимо се да је пре тога, 19. септембра 2023. године, спроведен један дан обуке уживо за ученике, о чему је већ овде било речи, а потом и три дана онлајн обуке у периоду од децембра 2023. године до фебруара 2024. године. Циљ тог пројекта који траје до средине 2025. године је оснаживање младих из средњих школа за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије, укључујући залагање за социјалну инклузију кроз образовање, кроз јачање ученичких парламената у 16 средњих школа широм Србије. Учесници у пројекту имају прилику да ојачају своје капацитете у области заштите људских права и на тај начин допринесу општој добробити и социјалној кохезији у срединама где је положај младих додатно отежан материјалном ситуацијом, као и општој борби против дискриминације по било ком основу.

Упоредо са овим, редовним тренинзима са ученицима, 5. марта 2024. године почела је и активност рада и оснаживања представника школе и локалне средине. Обука се организује у оквиру поменутог пројекта, а има за циљ унапређење компетенција релевантних актера из локалних заједница у области заштите људских права, унапређење демократске културе и унапређења партиципације и активизма младих. Крајњи циљ тих обука је стварање свести запослених у школи и локалној заједници о активностима ученика из школе у пројекту и промовисање акције коју ће ученици спроводити крајем 2024. године. Обука за те актере се спроводи кроз два циклуса – први који се спроводи током фебруара и марта 2024. године и други који ће бити организован током септембра исте године.

Др Бранимир Вукчевић, стручни сарадник Угоститељско–туристичке школе са домом ученика у Врњачкој Бањи, доктор психолошких наука, координатор рада Ученичког парламента