Нови туристички локалитет у Врњачкој Бањи

Циљ сваке туристичке дестинације јесте да што дуже задржи своје госте. Да би гости остали у дестинацији потребно је да постоји довољан број како природних тако и друштвених атракција.

Како се природне атракције не могу превише мењати, на дестинацијском менаџменту је да креира друштвене туристичке мотиве и тако прошире туристичку понуду. 

Производ дестинације Врњачке Бање је садржајнији за још једну атрактивност - панорамски точак. 

У петак 7. априла, могућност да се међу првима возе и буду део публике која је присуствовала отварању имали су ученици наше школе.

Два наша одељења (III1 најбоље по успеху, III5 oдељење које је највише ангажовано у домену практичне наставе) су на предлог директорке школе били на отварању и имали могућност да се међу првима возе овом атракцијом.  Поглед на грађевине Врњачке Бање има тотално другу димензију.