Службе

 • Педагошко-психолошка служба:
   • Педагог: Ђолић Лепосава
   • Психолог: Вукчевић др Бранимир

 • Правна служба:
   • Секретар: Гајић Небојша, дипл. правник
   • Административни радник: Пољаковић Александра

 • Финансијско-рачуноводствена служба:
   • Шеф рачуноводства: Јосифовић Данијела

   • Књиговођа: Милетић Јасмина