Посластичарница "Беба"

Beba

Beba

Beba

Школска радионица "Беба", површине 305 m2, у којој се остварује практична настава ученика смера  посластичар, је објекат сезонског карактера који ради шест месеци са корисницима услуга, а радионица током целе године. Објекат има лепо уређену терасу капацитета 60 места са погледом на бањске паркове и Врњачку реку