Кабинет посластичарства

Кабинет посластичарства је опремљен неопходном опремом за извођење наставе из предмета Посластичарство за образовни профил посластичар.

posl 2