ERASMUS+ Радионица TBL 4 TOURISM

Успешна комуникација на енглеском језику је једна од најважнијих компетенција за рад у области туризма и угоститељства, без обзира на време, место и учеснике у самој комуникацији. TBL 4 TOURISM је програм обуке заснован на савременим методама практичне наставе (Task based learning-TBL) који се развија у склопу међународног Ерасмус+ пројекта, у сарадњи са стручњацима из више сфера туризма и угоститељства. TBL 4 TOURISM има за циљ ефикасно коришћење енглеског језикa за рад у турзиму и угоститељству, како од стране запослених у овом сектору тако и од стране ученика стручних школа. У основи овог иновативног програма је развој ефикасних комуникативних вештина кроз решавање практичних задатака.

Програм обуке TBL 4 TOURISM садржи велики потенцијал за рад у стручним школама, за додатну мотивацију наставника и ученика, као и ефикасно подизање компетенција ученика у коришћењу енглеског за комуникацију на послу и обављање радних задатака. У пратњи наставнице енглеског језика, Соње Бежановић, ученици Угоститељско-туристичке школе у Врњачкој Бањи, одељења III2, IV2 и IV3, су имали прилику да буду активни учесници језичке радионице која је била посвећена пилотирању наставног материјала неопходног за оснаживање вештина неопходинх за директну комуникацију у области туризма и угоститељства. Радионица је одржана у петак 24.03.2023.године у просторијама Школског ресторана ''Истра''. Кроз низ језичких активности, практичних задатака, игра улога , вежби слушања, ученици су показали велики труд, залагање и спремност за коришћење енглеског језика као најважније компетенције за будуће професионалне активности. Крајњи продукт пројекта , који је планиран за наредну годину , има за циљ израду бесплатног и свима доступног наставног материјала неопходног за јачање комуникативних вештина на енглеском језику за рад у туризму и угоститељству.