Најчешћа питања и одговори

1. Шта је ученичка картица?

Ученичка картица је пројекат који се развија у сарадњи са Ученичким домовима широм Србије.
Пројекат је осмишљен у циљу да се младима који бораве у ученичким домовима олакшају свакодневна евидентирања приликом уласка и изласка у дом, а такође омогући коришћење електронских бонова за исхрану у мензама.

Učenicka kartica

Ученичка картица садржи и Европску омладинску картицу при чему је на тај начин ученицима поред олакшаног свакодневног функционисања у оквиру домова омогућен и приступ бројним попустима у земљи и иностранству.

  • Твоја ученичка легитимација и Европска омладинска картица
  • Евиденција електронских бонова за исхрану
  • Електронска пропусница за улазак у дом
  • Погодности и попусти широм Србије и Европе
  • Уколико поседујеш Ученичку картицу то значи да можеш користити све погодности и попусте које пружа Европска омладинска картица!

2. Изгубио сам картицу. Шта треба да радим?

У случају губитка картице, јавити се управнику дома да би извадили дупликат или привремену картицу.

3. Које су предности домског живота?
- Доприноси васпитању и образовању пружањем помоћи у савладавању школског градива;;
- Развија свест о колективном животу неговањем другарства, пријатељства и одговорности;
- Подстиче потребе ученика за културно и стваралачко спровођење слободног времена организовањем разноврсних облика културно-забавног и спортског живота.

4. Шта подразумева васпитни рад у дому?

Носилац васпитно-образовне функције је Педагошко веће дома. Организација васпитно-образовног процеса одвија се кроз три целине:

  • Учење и развање личне компетентности ученика;
  • Развијање личности и социјалног сазнања ученика;
  • Проблематика слободног времена.

5. Како да конкуришем за дом?
Информације о условима за упис у дом нађите на страници упис и конкурс.