Документа

Општа акта школе

Материјал за наставнике

Критеријуми оцењивања

 • 1. страни језик
 • 2. страни језик
 • Друштвена група предмета
 • Економска група предмета
  • Агенцијско и хотелијерско пословање
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 4. разред
  • Економика и организација предузећа
   • Хотелијерско ресторатерски техничар
   • Кулинарски техничар
   • Туристички техничар
  • Маркетинг у туризму
   • Хотелијерско ресторатерски техничар
   • Кулинарски техничар
  • Предузетништво
   • Конобар - 3. разред
   • Кувар - 3. разред
   • Посластичар - 3. разред
  • Економика туристичких и угоститељских предузећа
  • Основе туризма и угоститељства
 • Куварство
  • Кулинарски техничар
   • 2. разред
   • 3. разред
  • Кувар
 • Ликовна култура
  • Хотелијерско ресторатерски техничар - 1. разред
  • Кулинарски техничар - 1. разред
  • Туристички техничар - 1. разред
 • Математика
  • Хотелијерско ресторатерски техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Конобар
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 3. разред
  • Кулинарски техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 3. разред
  • Кувар
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 3. разред
  • Посластичар
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 3. разред
  • Туристички техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
 • Посластичарство
  • 1. разред
  • 2. разред
 • Пословна коресподенција
  • Туристички техничар - 1. разред
 • Природна група предмета
  • Екологија и заштита животне средине
   • Хотелијерско ресторатерски техничар - 1. разред
   • Кулинарски техничар - 1. разред
   • Конобар - 2. разред
   • Кувар - 2. разред
   • Посластичар - 2. разред
  • Физика
   • Хотелијерско ресторатерски техничар - 2. разред
   • Кулинарски техничар - 2. разред
   • Туристички техничар - 2. разред
  • Хемија
   • Хотелијерско ресторатерски техничар - 1. разред
   • Конобар - 1. разред
   • Кулинарски техничар - 1. разред
   • Кувар - 1. разред
   • Посластичар - 1. разред
   • Туристички техничар - 1. разред
  • Хигијена
   • Хотелијерско ресторатерски техничар - 1. разред
   • Кулинарски техничар - 1. разред
  • Исхрана
   • Конобар - 1. разред
   • Кувар - 1. разред
   • Посластичар - 1. разред
  • Наука о исхрани
   • Кулинарски техничар - 3. разред
  • Познавање робе
   • Кулинарски техничар - 3. разред
   • Угоститељски техничар - 3. разред
  • Здравствена култура
   • Конобар - 1. разред
   • Кувар - 1. разред
   • Посластичар - 1. разред
 • Рачунарство и информатика
  • Хотелијерско ресторатерски техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Конобар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Кулинарски техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Кувар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Посластичар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Туристички техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
 • Услуживање
  • Хотелијерско ресторатерски техничар
   • 1. разред
   • 2. разред
  • Конобар
   • 1. разред
   • 2. разред
   • 3. разред
 • Физичко васпитање
 • Српски језик и књижевност
 • xxx