Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Projektna nastava na temu "Kovid u pasivu, Život u aktivu"

Povodom nastale situacije širom celog sveta i nemogućnosti pohadjanja uobičajenog načina nastave, prilagodili smo se novim uslovima učenja na daljinu koristeći viber, votsap ili mesindžer platformu. Nastava se odvijala po utvrđenom rasporedu, a komunikacija izmedju nastavnika i učenika je bila direktna. U svakom trenutku nastavnici su bili na raspolaganju učenicima za konsultacije, korigovanje domaćih zadataka putem mejlova ili alatima na izabranoj platformi. Nastavni materijali iz svih predmeta su bili dostupni na sajtu škole.

Učenici III-1 su se u ovom periodu na časovima francuskog jezika u okviru nastavne jedinice o pasivu uključili u obradu leksike o kovidu što je krenulo u pravcu realizacije projektne nastave na temu "Kovid u pasivu, Život u aktivu". Sa istom nastavnom jedinicom uzeli su učešće u projektu "Magija u rukama nastavnika". Posebnu podršku u radu dala je razredni starešina Danijela Protić, pomogla kako u stvaranju podsticajne atmosfere za rad, tako i u davanju podrške evaluaciji projekta.