Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Upis 2015

Na osnovu Konkursa za upis učenika u srednju školu za školsku 2015-2016 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog raazvoja Republike Srbije, Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika upisuje sledeće obrazovne profile u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam:

Šifra

Obrazovni profil

Broj mesta

Trajanje

RSVB  SB 4K10S

TURISTIČKI TEHNIČAR

60 /5/

4 god

RSVB  SB 4K03S

KULINARSKI TEHNIČAR

30 /5/

4 god

RSVB  SB 4K04S

UGOSTITELJSKI TEHNIČAR

30 /5/

4 god

RSVB  SB 3K08S

KUVAR

60 /5/

3 god

RSVB  SB 3K13S

POSLASTIČAR

30 /5/

3 god

RSVB  SB 3K07S

KONOBAR

30 /5/

3 god

 Važna napomena: brojevi između kosih crta (/5/) odnose se na upis učenika starijih od 17 godina