Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Upis

 Dragi budući učenici,

     Sigurna sam da ste na prvoj adresi, ako se u ovom trenutku odlučujete kojim srednješkolskim putem želite da krenete. Ugostiteljsko- turistička škola sa domom učenika je vaš pravi izbor za budućnost. Bilo koje zanimanje da odaberete bez mnogo napora možete naći zaposlenje ili nastaviti dalje školovanje ka strukovnim i akademskim studijama.

     Naša škola je prepoznatljiva i škola sa dugom tradicijom. Odškolovali smo mnogo učenika koji slavu ove škole pronose u mnogim ugostiteljskim i turističkim objektima širom zemlje, Evrope a i sveta. Ponosni smo na takve naše učenike, ali bićemo ponosniji ako se taj broj učenika iz godine u godinu povećava.

     Nema razloga da to ne bude, naša škola ima izuzetne resurse da takav trend održi. Izuzetno opremljeni kabineti struke, stručni kadar i traženi obrazovni profili su odlična formula da budete dobro pripremljeni za svet rada.

     Ulažite u znanje, jer to je jedina sigurna investicija, zato ne oklevajte, napravite korak u sigurnom pravcu, mi vas čekamo.

     Želim vam puno sreće!

D i r e k t o r

Jelena Čeperković, dipl. ecc, master