Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Kabinet računarstva i informatike

U školi postoje dva kabineta za računarstvo i informatiku. Kabineti su opremljeni savremenim računarima, štampačima, skenerom i elektronskom tablom. Svi računari u kabinetima su povezani u jedinstvenu računarsku mrežu i imaju pristup internetu. U ovom kabinetu se pored nastave na predmetu "Računarstvo i informatika" izvodi i nastava  iz predmeta "Poslovna korespondencija".

kab inf_1

 

kab inf_2