Pansion "Morava"

morava 1

Formiranjem isturenog odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca u Vrnjačkoj Banji 2002. godine, ukazala se potreba za smeštajem i ishranom studenata. Pri Ugostiteljsko-turističkoj školi sa domom učenikai formiran je Dom studenata.
Smeštaj za 28 studenata je u pansionu „Morava“, a ishrana u Školskom restoranu koji se nalazi u neposrednoj blizini, s tim da ishranu mogu da koriste i studenti koji stanuju privatno a redovni su studenti fakulteta. Organizaciju rada u Domu studenata obavlja upravnik Doma učenika Ugostitljske škole. Materijalne troškove snosi Republičko ministarstvo – resor studentski standard.