Eksterno vrednovanje

Najviša moguća ocena - četvorka!

U periodu od 19-21.novembra, Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika u Vrnjačkoj Banji je vrednovana od strane eksternih evaluatora Školske uprave Kraljevo a na osnovu rešenja Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pet evaluatora su vrednovali sedam ključnih oblasti u Školi. Tokom vrednovanja, evaluatori su posetili 32 časa, obišli sve objekte u sastavu škole, posetili ugostiteljske objekte gde učenici obavljaju praktičnu i blok nastavu.

Takođe, evaluatori su vrednovali svu pedagošku i ostalu dokumentaciju koja daje podatke o kvalitetu rada škole. U nizu provere kvaliteta, evaluatori su obavili intervju sa članovima Školskog odbora, direktorom, pomoćnicima direktora, sekretarom, računovodstvenom službom, bibliotekarima, stručnim saradnicima, učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Nakon tri provedena dana u školi, i provere svih aspekata školskog života evaluatori su upravi škole saopštili ocenu, ona je najviša moguća- četvorka.

U toku je izrada detaljnog izveštaja nakon ove posete.