HomeVanredni učenici

VANREDNI UČENICI

 DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

         Svi kandidati dužni su da, uz zahtev, podnesu sledeća dokumenta:

             -          Svedočanstva o završenim razredima srednje škole

             -          Diploma o položenom završnom/maturskom ispitu

             -          Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju

             -          Izvod iz matične knjige rođenih

             -          Uverenje o državljanstvu

            -          Potvrdu o radnom iskustvu za specijalizaciju .

 

Visina školarine i drugih troškova za vanredne učenike Ugostiteljsko-turističke škole za školsku 2017/2018 god.:

Prekvalifikacija i dokvalifikacija:

 • Upisnica godine...................................................................................................................................3.300,00 din
 • Obnova godine.....................................................................................................................................1.100,00 din
 • Ispit bez pismenog.................................................................................................................................650,00 din
 • Ispit sa pismenim...................................................................................................................................750,00 din
 • Ispit sa vežbama (računarstvo i informatika,poslovna korespondencija, AHP, moduli,...).....1.000,00 din
 • Ispit iz praktične nastave................................................................................................................... 1.000,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu).................................................... 120,00 din
 • Završni ispit...........................................................................................................................................1.850,00 din
 • Maturski ispit.........................................................................................................................................2.300,00 din

 

Specijalizacija ( V stepen):

 • Upis godine.........................................................................................................................................3.300,00 din
 • Ispit bez pismenog.............................................................................................................................1.650,00 din
 • Ispit sa pismenim...............................................................................................................................1.850,00 din
 • Ispit sa vežbama (računovodstveno poslovanje, poslovna informatika).................................2.200,00 din
 • Ispit iz praktične nastave.................................................................................................................. 2.400,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu)................................................... 140,00 din
 • Specijalistički ispit..............................................................................................................................6.000,00 din

 

Broj računa za uplate: 840-1021666-39

Primalac: Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja

 


 

Informacije o ispitnim rokovima za školsku 2017/2018. god. date su u sledećoj tabeli:

    ISPITNI ROK    
DATUM PRIJAVE  DATUM POLAGANJA 
Novembarski 30.10.-03.11.2017. 13.11-24.11.2017.
Januarski 25.12-29.12.2017. 15.01.-26.01.2018.
Aprilski 26.03.-30.03.2018.
16.04.-27.04.2018.
Junski 04.06.-08.06.2018. 18.06.-29.06.2018.
Avgustovski 06.08.-10.08.2018. 20.08.-31.08.2018.

 

 
Redizajnirao Serbian Design Studio