HomeVanredni učenici

VANREDNI UČENICI

K  O  N  K  U  R  S

ZA UPIS VANREDNIK UČENIKA NA PROGRAME PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE I SPECIJALIZACIJE ZA  ŠKOLSKU  2016/2017.GODINU

               
 

R.br.

Obrazovni profil

Prekvalifikacija

Dokvalifikacija

Specijalizacija

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

1.

Turistički tehničar

5

15

-

2.

Ugostiteljski tehničar

5

15

-

3.

Kulinarski tehničar

5

20

-

4.

Konobar

10

-

-

5.

Kuvar

10

-

-

6.

Poslastičar

10

-

-

7.

Konobar specijalista

-

-

10

8.

Kuvar specijalista

-

-

10

9.

Poslastičar specijalista

-

-

10

10.

Turistički organizator

-

-

10

             ROK ZA PRIJAVU

Učenik-kandidat za upis podnosi zahtev sa potpunom konkursnom  dokumentacijom   u  roku  od    10. – 21. oktobra 2016.godine  od  8,00-13,00 časova u sekretarijatu škole.

 

 POTREBNA DOKUMENTA

         Svi kandidati dužni su da, uz zahtev, podnesu sledeća dokumenta:

             -          Svedočanstva o završenim razredima srednje škole

             -          Diploma o položenom završnom/maturskom ispitu

             -          Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju

             -          Izvod iz matične knjige rođenih

             -          Uverenje o državljanstvu

            -          Potvrdu o radnom iskustvu za specijalizaciju .

 

Visina školarine i drugih troškova za vanredne učenike Ugostiteljsko-turističke škole za školsku 2016/2017 god.:

Prekvalifikacija i dokvalifikacija:

 • Upisnica godine...................................................................................................................................3.300,00 din
 • Obnova godine.....................................................................................................................................1.100,00 din
 • Ispit bez pismenog.................................................................................................................................650,00 din
 • Ispit sa pismenim...................................................................................................................................750,00 din
 • Ispit sa vežbama (računarstvo i informatika,poslovna korespondencija, AHP, moduli,...).....1.000,00 din
 • Ispit iz praktične nastave................................................................................................................... 1.000,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu).................................................... 120,00 din
 • Završni ispit...........................................................................................................................................1.850,00 din
 • Maturski ispit.........................................................................................................................................2.300,00 din

 

Specijalizacija ( V stepen):

 • Upis godine.........................................................................................................................................3.300,00 din
 • Ispit bez pismenog.............................................................................................................................1.650,00 din
 • Ispit sa pismenim...............................................................................................................................1.850,00 din
 • Ispit sa vežbama (računovodstveno poslovanje, poslovna informatika).................................2.200,00 din
 • Ispit iz praktične nastave.................................................................................................................. 2.400,00 din
 • Čas konsultativne nastave (obavezno 5 časova po predmetu)................................................... 140,00 din
 • Specijalistički ispit..............................................................................................................................6.000,00 din

 

Broj računa za uplate: 840-1021666-39

Primalac: Ugostiteljsko-turistička škola sa domom učenika Vrnjačka Banja

 


 

Informacije o ispitnim rokovima za školsku 2016/2017. god. date su u sledećoj tabeli:

    ISPITNI ROK    
DATUM PRIJAVE  DATUM POLAGANJA 
Novembarski 31.10.-04.11.2016. 14.11-25.11.2016.
Januarski 26.12-30.12.2016. 16.01.-27.01.2017.
Aprilski 03.04.-07.04.2017.
18.04.-28.04.2017.
Junski 11.06-16.06.2017 22.06.-30.06.2017.
Avgustovski 07.08.-11.08.2017. 21.08.-30.08.2017.

 

 
Redizajnirao Serbian Design Studio