Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Javne nabavke - dokumentacija

Javne nabavke za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020.

Plan javnih nabavki za 2020

 

 

Javne nabavke za 2019. godinu

Finansijski plan za 2019.    

Plan javnih nabavki za 2019

 

Javne nabavke za 2018. godinu.

 

 

 

JAVNE NABAVKE ZA 2017. GODINU

Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dogradnja i rekonstrukcija kuhinjskog

bloka u skolskom restoranu-2. faza

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije br.1

Izmena konkursne dokumentacije br.2

Izmena konkursne dokumentacije br.3

Izmena konkusne dokumentacije br.4

Izmena konkusne dokumentacije br.5

Prevoz učenika i zaposlenih

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Prevoz učenika i zaposlenih

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije br.1

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

 

JAVNE NABAVKE ZA  2016. GODINU:

Prevoz zaposleniih i učenika                                                                 

Poziv za podnošenje ponuda                                                     

Konkursna dokumentacija

Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Piće

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumetacija

Rekonstrukcija i dogradnja kuhinjskog bloka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Higijena

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konditorski proizvodi

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice    - pregovarački postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNE NABAVKE ZA 2015.GODINU:

 

Električna energija                                                                                       

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija                                                         

Prevoz učenika

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Adaptacija tavanskog prostora 2. faza

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Opremanje doma učenika i studenata namštajem i opremom- 2. faza

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije br.2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2

Sredstva za higijenu

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Računari

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ugostiteljska oprema

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija