Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Nastavni materijali

(autor: Snežana Stevanović, profesor francuskog jezika)

FRANCUSKI JEZIK

------------------------------------------------------------------------------

(autor: Marija Karavesović, profesor ekonomske grupe predmeta)

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA  (II RAZRED)


OSNOVI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA (I RAZRED)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

(autor: Marijana Đurađević, profesor ekonomske grupe predmeta)

MARKETING U TURIZMU

-----------------------------------------------------------------------------------------

 (autor: Jovanka Milutinović, nastavnik usluživanja)

USLUŽIVANJE

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Pravila za pisanje seminarskog rada iz AHP.