Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Najčešća pitanja i odgovori

1. Šta je učenička kartica?

 Učenička kartica je projekat koji se razvija u saradnji sa Učeničkim domovima širom Srbije.
Projekat je osmišljen u cilju da se mladima koji borave u učeničkim domovima olakšaju svakodnevna evidentiranja prilikom ulaska i izlaska u dom, a takođe omogući korišćenje elektronskih bonova za ishranu u menzama.

Učenicka kartica

 

Učenička kartica sadrži i Evropsku omladinsku karticu pri čemu je na taj način učenicima pored olakšanog svakodnevnog funkcionisanja u okviru domova omogućen i pristup brojnim popustima u zemlji i inostranstvu.

  • Tvoja učenička legitimacija i Evropska omladinska kartica
  • Evidencija elektronskih bonova za ishranu
  • Elektronska propusnica za ulazak u dom
  • Pogodnosti i popusti širom Srbije i Evrope
  • Ukoliko poseduješ Učeničku karticu to znači da možeš koristiti sve pogodnosti i popuste koje pruža Evropska omladinska kartica!

 2. Izgubio sam karticu. Šta treba da radim?

 U slučaju gubitka kartice, javiti se upravniku doma da bi izvadili duplikat ili privremenu karticu.

 

3. Koje su prednosti domskog života?
- Doprinosi vaspitanju i obrazovanju pružanjem pomoći u savladavanju školskog gradiva;;
- Razvija svest o kolektivnom životu negovanjem drugarstva, prijateljstva i odgovornosti;
- Podstiče potrebe učenika za kulturno i stvaralačko sprovođenje slobodnog vremena organizovanjem raznovrsnih oblika kulturno-zabavnog i sportskog života.

 

4.  Šta podrazumeva vaspitni rad u domu?

 

Nosilac vaspitno-obrazovne funkcije je Pedagoško veće doma. Organizacija vaspitno-obrazovnog procesa odvija se kroz tri celine:

  • Učenje i razvanje lične kompetentnosti učenika;
  • Razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja učenika;
  • Problematika slobodnog vremena.

 

5. Kako da konkurišem za dom?
Informacije o uslovima za upis u dom nađite na stranici upis i konkurs.