Upis 2020


Poštovani učenici i roditelji,

Upis u prvi razred Ugostiteljsko-turističke škole sa domom učenika možete izvršiti 9. ili 10.07.2020. godine u periodu od 8.00 do 15.00 sati dolaskom u školu ili elektronskim putem.

Konkurs za prijem dokumenata za Dom učenika je od 8. do 20.07.2020. godine. Svi zainteresovani za smeštaj u Domu treba da predaju dokumenta u navedenom terminu od 8.00 do 15.00 sati u kancelariji vaspitača u Domu učenika.

Dobro došli!

Pansion "Morava"

morava 1

Formiranjem isturenog odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Kragujevca u Vrnjačkoj Banji 2002. godine, ukazala se potreba za smeštajem i ishranom studenata. Pri Ugostiteljsko-turističkoj školi sa domom učenikai formiran je Dom studenata.
Smeštaj za 28 studenata je u pansionu „Morava“, a ishrana u Školskom restoranu koji se nalazi u neposrednoj blizini, s tim da ishranu mogu da koriste i studenti koji stanuju privatno a redovni su studenti fakulteta. Organizaciju rada u Domu studenata obavlja upravnik Doma učenika Ugostitljske škole. Materijalne troškove snosi Republičko ministarstvo – resor studentski standard.