Домске вести - 12.2022.

Предавачке активности у децембру:

14. децембар " Методе и технике успешног учења"

15. децембар "Професионална оријентација - пут до каријере"

Са циљем унапређења васпитно образовног рада  у  Дому ученика, планиране су едукације  из различитих области,  сваког месеца током наставне 2022/23. године. У децембру, предавања је реализовала  педагог школе Лепосава Ђолић. Користећи простор медијатеке Дома ученика, са ђацима првог и другог разреда, разговорала је на тему "Методе и технике успешног учења". Следећег дана, за ученике завршних одељења, предавање било усмерeно на садржај "Професионална оријентација – пут до каријере". Прилагођеним активностима, педагог школе је оставила простора за даљи рад групних васпитача у оквиру васпитних часова на којима ће они подстицати ученике на коришћење  добијених  знања у свакодневном учењу и развијању сопствених вештина управљања каријером.