Имплементација ППНУ за образовне профиле Туристички техничар и Хотелијерско-ресторатерски техничар

Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања, као школа са вишегодишњим искуством у реализацији образовних профила Туристички техничар, Туристичко-хотелијерски техничар и Угоститељски техничар, била је домаћин представника Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије поводом организације обуке "Имплементација ППНУ за образовне профиле Туристички техничар и Хотелијерско-ресторатерски техничар".

Наведена обука се одржала у просторијама Угоститељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка Бања, у уторак, 13.12.2022. године, са циљем упознавања школа, наставника и социјалних партнера са концептом креирања Плана и програма наставе и учења, заснованог на Стандарду квалификације.

Обуци су присуствовали наставници стручних школа Централне Србије, наставници УТШ Врњачка Бања, наставници који су учествовали у креирању ППНУ и представници за стручно образовање и образовање одраслих.

Обука су реализовале Маријана Лазаревић, Весна Пијевац и Љиљана Трипковић, предавачи Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.