Нова партнерска сарадња

 

Унапредјење васпитања и образовања у средње стручом образовању може да се оствари на више начина. Како се ради о школи која образује кадрове за угоститељство и туризам, развијање партнерских односа са другим школама у циљу размене искустава, знања, вештина и усвање нових ставова, навика, начина живљења, спознавање других култура, гастрономије, фолколора је наш императив.

Следећи постављене циљеве који се односе на сарадњу са школама у окружењу и позиционирати се на том региону, Угоститељско- туристичка школа са домом ученика је потписала протокол о сарадњи са највећом и најпознатијом Школом на целој териорији Босне и Херцеговине а то је Угоститељско- трговинско туристичка школа. Протокол о сарадњи је потписан у оквиру 1. Међународног сајма туризма и здравља који је одржан у Бања Луци од 18-20.09.2014. Директори ове две школе су протписале Акт о сарадњи који у основи има три значајна момента сарадње: 1. Размена знања, вештина и примера добре угоститељске и туристичке праксе, 2: Заједнички наступ на манифестацијама, сајмовима, изложбама и другим дешавањима и 3. Заједничко аплицирање за раличите пројекте.

banja luka_1

banja luka_2

banja luka_3