Ванредни ученици

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

Сви кандидати дужни су да, уз захтев, поднесу следећа документа:

- Сведочанства о завршеним разредима средње школе

- Диплома о положеном завршном/матурском испиту

- Лекарско уверење о општем здравственом стању

- Извод из матичне књиге рођених

- Уверење о држављанству

- Потврду о радном искуству за специјализацију.

Висина школарине и других трошкова за ванредне ученике Угоститељско-туристичке школе за школску 2018/2019 год.:

Преквалификација и доквалификација:

 • Уписница године...................................................................................................................................3.300,00 дин
 • Обнова године.....................................................................................................................................1.100,00 дин
 • Испит без писменог.................................................................................................................................650,00 дин
 • Испит са писменим...................................................................................................................................750,00 дин
 • Испит са вежбама (рачунарство и информатика,пословна кореспонденција, АХП, модули,...).....1.000,00 дин
 • Испит из практичне наставе................................................................................................................... 1.000,00 дин
 • Час консултативне наставе (обавезно 5 часова по предмету).................................................... 120,00 дин
 • Завршни испит...........................................................................................................................................1.850,00 дин
 • Матурски испит.........................................................................................................................................2.300,00 дин

Специјализација ( V степен):

 • Упис године.........................................................................................................................................3.300,00 дин
 • Испит без писменог.............................................................................................................................1.650,00 дин
 • Испит са писменим...............................................................................................................................1.850,00 дин
 • Испит са вежбама (рачуноводствено пословање, пословна информатика).................................2.200,00 дин
 • Испит из практичне наставе.................................................................................................................. 2.400,00 дин
 • Час консултативне наставе (обавезно 5 часова по предмету)................................................... 140,00 дин
 • Специјалистички испит..............................................................................................................................6.000,00 дин

Број рачуна за уплате: 840-1021666-39

Прималац: Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања


Информације о испитним роковима за школску 2019/2020. год. дате су у следећој табели:

ИСПИТНИ РОК
ДАТУМ ПРИЈАВЕ ДАТУМ ПОЛАГАЊА
Новембарски 28.10-01.11.2019. 12.11-22.11.2019.
Јануарски 08.01-10.01.2020. 20.01-31.01.2020.
Априлски 23.03 -27.03.2020. 06.04-23.04.2020.
Јунски 01.06-05.06.2020. 15.06.-26.06.2020.
Августовски 03.08.-07.08.2020. 17.08-28.08.2020.