Наставно особље

На овој страници можете видети списак наставника Угоститељско-туристичке школе са домом ученика по стручним већима.

Стручно веће за српски језик и књижевности:

 • Васић Војкан, Филозофски факултет - Српски језик и књижевност
 • Васовић Данијела, Филозофски факултет - Српски језик и књижевност
 • Распоповић Наташа, Филозофски факултет - Српски језик и књижевност
 • Кнежевић Оглица, Филозофски факултет - Српски језик и књижевност

Стручно веће за стране језике:

 • Миленковић Данијела, Филолошки факултет – Руски језик
 • Ђукић Ивана, Филолошки факултет – Енглески језик
 • Бурмаз Душанка, Филолошки факултет – Енглески језик, помоћник директора
 • Бежановић Соња,, Филолошки факултет - Енглески језик
 • Перовић Невена, Филолошки факултет - Енглески језик (на замени)
 • Стевановић Снежана, Филолошки факултет – Француски језик
 • Поповић Бранислава, Филолошки факултет – Француски језик
 • Јовановић Рита, Филолошки факултет – Француски језик

Стручно веће за уметност (музичко и ликовно, историја уметности, уметничко обликовање):

 • Вучковић Соња, Филозофски факултет - Ликовна уметност
 • Матић Игор, Факултет уметности – Музичка уметност

Стручно веће за друштвену групу предмета (социологија, филозофија, историја, географија, психологија, грађанско васпитање, верска настава, устав и право грађана):

 • Париповић мр Драган, Филозофски факултет – Историја
 • Младеновић Ивана, Филозофски факултет – Историја
 • Вукчевић др Бранимир, Филозофски факултет – Психологија
 • Вукмировић Јасна, Филозофски факултет - Социологија
 • Дедовић Гојко, Филозофски факултет - Филозофија
 • Ђорђевић Дејан, Веронаука
 • Ђолић Лепосава, Филозофски факултет - Педагогија
 • Шумановић Горица, ПМФ - Географија
 • Маринковић Оливер, ПМФ - Географија

Стручно веће за економску групу предмета:

 • Зиброва-Ђуракић Наталија, Економски факултет
 • Ђурађевић Маријана, Економски факултет (мастер економиста)
 • Каравесовић Марија, Економски факултет
 • Топаловић др Снежана, Економски факултет
 • Атанасковић Јелена, Економски факултет
 • Бајић-Предолац Ана, Економски факултет
 • Лазић Зорица, Економски факултет
 • Шљеровић Ана, Економски факултет

Стручно веће за математику, рачунарство и информатику:

 • Ћилерџић Јасна, ПМФ - Математика
 • Протић Данијела, ПМФ - Математика
 • Манојловић Ивана, ПМФ - Математика
 • Рсовац Славица, Факултет организационих наука
 • Чкребо Слободан, Електротехнички факултет
 • Стојковић Тамара, Факултет организационих наука

Стручно веће за природну групу предмета (физика, хемија, познавање робе, наука о исхрани, здравствено васпитање, биологија, хигијена, физичко васпитање):

 • Бабић мр Милијана, ПМФ - Биологија
 • Вучковић Мирјана, ПМФ - Биологија
 • Стоиљковић Андријана , ПМФ - Биологија
 • Петровић Светлана, ПМФ - Хемија
 • Чолић Јелена, ПМФ - Хемија
 • Станојевић Јелена, ПМФ - Физика
 • Зарковић Сузана, ДИФ - Физичко васпитање
 • Новоселац Бојан, ДИФ - Физичко васпитање
 • Пауновић Иван, ДИФ - Физичко васпитање

Стручно веће за уже стручне предмете и практичну наставу:

 • Кљајић Милан, Виша хотелијерска школа - Услуживање
 • Глиџић Мирољуб, Факултет за туризам и угоститељство - Услуживање
 • Милутиновић Јованка, Виша хотелијерска школа - Услуживање
 • Миодраговић Далибор, Висока хотелијерска школа - Услуживање
 • Ђошовић Милош, Висока пословна школа - Услуживање
 • Иричанин Биљана, Конобар специјалиста
 • Никић Сола, Конобар специјалиста
 • Кљајић Биљана, Виша хотелијерска школа - Куварство
 • Милосављевић Миланка, Виша хотелијерска школа - Куварство
 • Чкребо Марија, Факултет здравствених, правних и пословних студија - Куварство
 • Костић Данијела, Виша хотелијерска школа - Куварство
 • Милосављевић Немања, Факултет за хотелијерство ми туристички менаџмент - Куварство
 • Радичевић Јелена, Висока хотелијерска школа - Куварство
 • Радовић Невена, Висока пословна школа - Куварство
 • Мартиновић Марко, Универзитет Сингидунум - Куварство
 • Стефановић Ђорђе, Висока хотелијерска школа - Куварство
 • Шеровић Александра, Висока школа струковних студија - Куварство
 • Чолић Милош, ПМФ - Хотелјерство и туризам - Куварство
 • Стевановић Марко, Факултет за туризам и угоститељство - Куварство
 • Петровић Ивана, Факултет за туризам и угоститељство - Куварство
 • Јањић Дејан, Виша хотелијерска школа - Посластичарство
 • Ћајић Драгана, Виша хотелијерска школа - Посластичарство
 • Јањић Маријана, Висока хотелијерска школа - Посластичарство
 • Младеновић Драгана, Виша хотелијерска школа - Посластичарство
 • Шеровић Саша, Кувар специјалиста
 • Сердаревић Душица, Висока пословна школа - Куварство
 • Вукојичић Данијела, Висока пословна школа - Куварство