ERASMUS+ Пракса у Будимпешти

Угоститељско туристичка школа са домом ученика је у сарадњи са Erasmus+ пројектом организовала стручну праксу туристичких техничара у Будимпешти. Ученицима је било задовољство да раде у елитним хотелима са 4*: хотел „Vision“, „Clark“, „Palazzo Zichy“, „Parlament“ и ТА „Continental“. По повратку са стручне праксе ученици су имали прилику да у школи у оквиру практичне наставе у кабинету агенцијског и хотелијерског пословања презентују послове које су радили на пракси.

Најпре је било речи о добром познавању енглеског језика као основа за комуникацију са особљем хотела и са гостима хотела. Ученици су указали на комуникативност, љубазност приликом поздрављања гостију и сналажљивост у пружања основних информација о понуди хотела. Објаснили су поступке рада пријаве и одјаве госта у хотелу. Издавање кључне картице, помагање око ношења пртљага госта до собе. Описали су поступак рада резервације смештаја у оквиру компјутерског резервационог система. Такође су ученице радиле послове собарице у оквиру одељења хотелског домаћинства. Описали су стандарде опремљености и поспремања хотелске собе. У оквиру рада у туристичкој агенције ученици су описали креирање, начине промоције и продаје туристичког путовања. Општи утисак ученика је да су стекли нова знања, вештине и искуства која ће им користити у будућем раду у својој струци.