Упис и конкурс студенти

Право на смештај студент остварује на основу конкурса који расписује Министарство, најкасније три месеца пре почетка школске године.

Конкурс садржи нарочито:
- услове за пријем студената у Установу,
- број расположивих места,
- критеријуме за утврђивање редоследа кандидата,
- поступак спровођења конкурса,
- обавештење о потребним документима и роковима за пријавлјивање на конкурс.

Капацитет Дома студената је 28 места.

Све потребне информације можете добити на број телефона 036.611.632

КОНКУРС за пријем студената у Дом студената за школску 2022/2023

Рокови за пријављивање:

- за студенте I године од 01-15.09.2022. године.

- за студенте свих осталих година студија од 16.09. до 01.11.2022. године.

Укупан број расположивих места је 28.

Комплетан текст конкурса можете прузети кликом овде