Informacija o nastavi


Dragi učenici,

Radujem se što ćemo biti u prilici da komuniciramo putem aplikacija, kad već ne možemo to da činimo kao do sada neposrednom komunikacijom u učionicama.

Naime, nastava počinje u ponedeljak 23. marta i odvijaće se svakog radnog dana od 9-12 sati. Zato vas molim da ova tri sata budete na vašim aplikacijama jer će vam se javiti vaši profesori. Oni će vas upućivati šta treba da učite, gde možete da pronađete lekcije za učenje, ali će vam i slati linkove, glasovne poruke i drugo, a sve u cilju da vam pomognu da savladate gradivo koje je predviđeno za nastavni predmet. Profesori će vas upućivati i na „rts planetu“ kao takođe jedan izvor gde su snimljene lekcije iz pojedinih predmeta.

Bitno je da pratite zadatke koje vam budu zadavali, jer o uspešnosti rešavanja tih zadataka, profesori će beležiti vaše zalaganje i rad i davati ocenu. Ocene će, čim prilika dozvoli, uneti u dnevnike. Uskoro ću na svaku grupu postaviti raspored časova za učenje na daljinu.

Zato vas molim:
• da budete dostupni u navedeno vreme (shodno rasporedu časova),
• da grupu koristite za učenje i komunikaciju sa profesorima (ako želite da ćaskate između sebe i da to ne bude za potrebe nastave, otvorite drugu grupu),
• redovno ispunjavajte svoje radne obaveze koje vam zadaju profesori kako bismo završili ovu tešku školsku godinu.

Znam da je ovo za vas možda smešno, teško, neoubičajeno, ali je u ovoj situaciji jedino moguće. Zato vas molim da svi budemo usmereni na postizanje rezultata u svaladavanju nastavnog gradiva.

Do susreta u našoj školi na crkvenom brdu, srdačno vas pozdravljam i želim mnogo uspeha u učenju na daljinu.

Zatvaranje škole - Informacija

Javne nabavke - dokumentacija

Javne nabavke za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020.

Plan javnih nabavki za 2020

 

 

Javne nabavke za 2019. godinu

Finansijski plan za 2019.    

Plan javnih nabavki za 2019

 

Javne nabavke za 2018. godinu.

 

 

 

JAVNE NABAVKE ZA 2017. GODINU

Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dogradnja i rekonstrukcija kuhinjskog

bloka u skolskom restoranu-2. faza

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije br.1

Izmena konkursne dokumentacije br.2

Izmena konkursne dokumentacije br.3

Izmena konkusne dokumentacije br.4

Izmena konkusne dokumentacije br.5

Prevoz učenika i zaposlenih

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Prevoz učenika i zaposlenih

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije br.1

Izmena konkursne dokumentacije br. 2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 

 

JAVNE NABAVKE ZA  2016. GODINU:

Prevoz zaposleniih i učenika                                                                 

Poziv za podnošenje ponuda                                                     

Konkursna dokumentacija

Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Piće

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumetacija

Rekonstrukcija i dogradnja kuhinjskog bloka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Higijena

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Konditorski proizvodi

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice    - pregovarački postupak

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNE NABAVKE ZA 2015.GODINU:

 

Električna energija                                                                                       

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija                                                         

Prevoz učenika

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Adaptacija tavanskog prostora 2. faza

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Opremanje doma učenika i studenata namštajem i opremom- 2. faza

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije br.2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2

Sredstva za higijenu

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Računari

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Ugostiteljska oprema

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1

Životne namirnice

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija